"ผลิตภัณฑ์โพธิ์กรุณา มีนโยบายราคาเท่ากันทุกแห่ง หาซื้อได้ง่าย จากตัวแทนใกล้บ้าน"


บริษัท โพธิ์กรุณา จำกัด มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุน และขอเอาใจช่วย โดยจะผลิตสินค้าให้คุ้มกับการลงทุน ในการทำการเกษตรของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่าน กิจกรรมของ บริษัท โพธิ์กรุณา จำกัด เพื่อพี่น้องเกษตรกร

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
2. แจกเอกสารความรู้ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร
3. ให้คำปรึกษา ชี้แนะการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร

ผลิตภัณฑ์โพธิ์กรุณา บำรุงพืชสวน พืชไร่ เร่งออกดอก ออกผล  เพิ่มสารอาหารให้กับดิน อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่างๆ
   กำจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆ อย่างได้ผล